Unable to mount samba share in Clonezilla

Sometimes Clonezilla won’t let me mount a shared folder on my laptop running Windows 7 so I decided to find out why and fix it.

My laptop is an Active Directory domain member and I was using a cross-over cable to connect it to the laptop I wanted to backup. Also the domain was not available at the time (I was offline) so I created a local useraccount on my laptop and gave it change rights on the target folder. Then I shared the target folder and gave the new account change rights.

For the occasion I turned off my Windows firewall.

From the Clonezilla menu I entered the command prompt and tried a whole bunch of mount syntax possibilities. This was the one that worked:

$ sudo mount -t cifs //10.0.0.1/carolien /home/partimag
-o rw,username=carolien,password=p455w0rd

(The above text is one line; I split it in two lines to keep it readable. Obviously, change the username and the password to your own.)

Using the computername of my laptop in lower case as the domain name also seems to work but not always.

After the Windows 7 laptop hibernated and I tried it again, Clonezilla said:

cifs_mount failed w/return code = -12

This site gave me the solution:

In

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
Session Manager\Memory Management\LargeSystemCache

change the value to 3 and then stop and restart the server service:

net stop server
net start server

On another occasion I got this error:

cifs_mount failed w/return code = -5

Recreating the share on the Windows host helped.

Privateers, door Ben Bova

Het chronologische deel twee van Ben Bova’s Grand Tour-serie. Dit verhaal is geschreven in 1985, zes jaar voor het einde van de Koude Oorlog. Bova is er in Privateers vanuit gegaan dat de Sovjet-Unie de Koude Oorlog zou winnen en het verhaal speelt zich af in een wereld waarin het tijdperk omstreeks 2040 hierdoor is gevormd.

privateers

De Verenigde Staten, Engeland en andere westerse landen zijn in verval aan het raken en hebben nog maar weinig in de internationale melk te brokkelen. Rusland beheerst de wereldeconomie, inclusief alle mijnbouw op de maan. Het is grappig om te zien hoe Amerikanen neergezet worden als helden die het imperialisme bestrijden.

Door deze keuze kan je Privateers lezen als een soort alternatieve geschiedenis-scifi, ondanks dat het zo niet bedoeld is. (Hetzelfde zie je o.a. in Eon, door Greg Bear, hoewel in mindere mate omdat de wereldpolitiek daarin niet zo’n prominente rol speelt.)

Ook los van dit effect is Privateers prima harde scifi en gewoon een leuk, grappig en snel verhaal om te lezen. Alle delen van de Grand Tour kan je los van de serie lezen, je hoeft dus niet eerst andere delen te lezen.

Ondertussen haalt de sci de fi in: Engineers Identify 12 Asteroids We Could Capture With Existing Rocket Technology