Sysadmin’s blues

The problem is gone but it isn’t fixed
The workaround wasn’t my even own idea
The problem is gone but it isn’t fixed

The server’s up and the tenants are fine
I wish I’d come up with that workaround myself
If only I’d had just an hour more time

Next time I’ll just clone that old fubarred install
Take it back home, analyse every last bit
The problem is gone but it isn’t fixed

The Three-Body Problem, door Cixin Liu

threebodyIn The Three-Body Problem neemt de Chinese schrijver Liu Cixin rustig de tijd om een verhaal op te bouwen. Ik hou daar wel van: het geeft diepte aan de karakters en achtergrond aan het verhaal. Je weet niet alleen wat iemand doet maar begrijpt ook waarom.

We hebben het over harde science fiction: het beschrevene tart de natuurwetten niet of nauwelijks – enige speculatie hoort er natuurlijk bij maar Cixin komt niet met dingen als faster-than-light travel, antizwaartekracht of tijdreizen aanzetten. Het plot drijft niet op fysieke onmogelijkheden.

Hoewel het boek doordrongen is van astrofysisch-technische zaken, is het voor leken goed te volgen. Er zit een handvol humor in en precies genoeg filosofie.

De titel slaat op het drielichamenprobleem: het is vrijwel onmogelijk om de banen van drie hemellichamen die zich in elkaars zwaartekrachtsveld bevinden te voorspellen.

Het tempo dat Cixin aanhoudt is in harmonie met het verhaal: hij besteedt genoeg tijd aan de achtergrond van zijn personages en situaties maar niet meer dan nodig. Naarmate het verhaal vordert, hebben Amerikaanse verhalen vaak de neiging om steeds sneller toe te werken naar een grote explosie waarbij de held net nog weg kan komen. Ik wil het einde niet verklappen maar volsta met te zeggen dat The Three-Body Problem absoluut niet vervalt in clichés. Buiten dat is het verfrissend om een keer niet de Amerikaanse stereotypen in je gezicht geduwd te krijgen.

De vertaler, scifi-schrijver Ken Liu, heeft uitstekend werk verricht. Ik begrijp zelf geen Chinees maar je zou niet kunnen merken dat het vertaald is. De tekst is helder en op sommige plekken bijna poëtisch. Ik weet niet of dat de hand van Cixin, Liu of een combinatie is maar het resultaat is zalig.

The Three-Body Problem is zo’n boek waarvan je het bijna zonde vindt om te lezen omdat elke bladzijde je dichter bij de dag dat je het verhaal niet niet-gelezen hebt brengt. Gelukkig zijn er nóg twee delen!


The Three-Body Problem werd me aanbevolen door @Wouter_Pieterse. Bedankt!

Backup script for VirtualBox vm’s in Debian

Here’s a script that will loop through the virtual machines in VirtualBox and exports them.

Why not use snapshots?
I’ve seen scripts that will take a snapshot and then copy the ‘raw’ vm over to a backup disk. The advantages of such an approach are:

 • speed: snapshotting a vm is a matter of seconds;
 • continuity: you can snapshot a running vm.

 • But there are drawbacks too:

 • it is more difficult to reassemble a non-exported virtual machine;
 • VirtualBox’s snapshotting system has a nasty habit of refusing to restore or delete individual shapshots – VBox’s snapshotting has not fully matured yet.

 • Why export based backups?
  The killer features for export based backups are obvious:

 • easy of use: you can restore the complete vm including all its settings by just importing the ovm file;
 • portability: any computer running VirtualBox will allow you to import and run the exported machine (you can’t run 64bit machines on 32bit hardware though);
 • stability: the virtual machine’s state will always be consistent since the machine must be taken offline to export it.

 • I’m running two vm’s on my server at home. All their users are local to my time zone and most of them sleep at night so I can afford a bit of downtime. Obviously if you run a bigger operation this may not be convenient. But then again you would probably be running Hyper-V or VMWare.

  vbox-exports

  For each virtual machine this script will:

  1. save the state;
  2. export it to a predefined directory;
  3. restore the previous state;
  4. mail the results to a predefined address.

  I suggest you combine the script with rsnapshot and rsnaptar for historical and off-site backups but that’s up to you.

  Suggestions for improvements are welcome. If you take the script and find it useful please use the PayPal tip jar on the right side of the page or click some ads here 🙂

  #!/bin/bash
  
  # This scripts loops through all the user's VirtualBox vm's, pauses them,
  # exports them and then restores the original state.
  #
  # VirtualBox's snapshot system is not stable enough for unmonitored use yet.
  #
  # Vorkbaard, 2012-02-01
  
  # =============== Set your variables here ===============
  
   EXPORTDIR=/var/vmbackup
   MYMAIL=your@email.address
   VBOXMANAGE="/usr/bin/VBoxManage -q"
  
  # =======================================================
  
  # Generate a list of all vm's; use sed to remove the double quotes.
  
  # Note: better not use quotes or spaces in your vm name. If you do,
  # consider using the vms' ids instead of friendly names:
  # for VMNAME in $(vboxmanage list vms | cud -t " " -f 2)
  # Then you'd get the ids in your mail so you'd have to use vboxmanage 
  # showvminfo $id or something to retrieve the vm's name. I never use
  # weird characters in my vm names anyway.
  
  for VMNAME in $(vboxmanage list vms | cut -d " " -f 1 | sed -e 's/^"//' -e 's/"$//')
  do
  
   ERR="nothing"
   SECONDS=0
  
   # Delete old export.log file if it exists
    if [ -e export.log ]; then rm export.log; fi
  
   # Get the vm state
    VMSTATE=$(vboxmanage showvminfo $VMNAME --machinereadable | grep "VMState=" | cut -f 2 -d "=")
    echo "$VMNAME's state is: $VMSTATE."
  
   # If the VM's state is running or paused, save its state
    if [[ $VMSTATE == \"running\" || $VMSTATE == \"paused\" ]]; then
     echo "Saving state..."
     vboxmanage controlvm $VMNAME savestate
     if [ $? -ne 0 ]; then ERR="saving the state"; fi
    fi
  
   # Export the vm as appliance
    if [ "$ERR" == "nothing" ]; then
     echo "Exporting the VM..."
     vboxmanage export $VMNAME --output $EXPORTDIR/$VMNAME-new.ova &> export.log
     if [ $? -ne 0 ]; then
      ERR="exporting"
     else
      # Remove old backup and rename new one
      if [ -e $EXPORTDIR/$VMNAME.ova ]; then rm $EXPORTDIR/$VMNAME.ova; fi
      mv $EXPORTDIR/$VMNAME-new.ova $EXPORTDIR/$VMNAME.ova
      # Get file size
      FILESIZE=$(du -h $EXPORTDIR/$VMNAME.ova | cut -f 1)
     fi
    else
     echo "Not exporting because the VM's state couldn't be saved." &> export.log
    fi
  
   # Resume the VM to its previous state if that state was paused or running
    if [[ $VMSTATE == \"running\" || $VMSTATE == \"paused\" ]]; then
      echo "Resuming previous state..."
      vboxmanage startvm $VMNAME --type headless
      if [ $? -ne 0 ]; then ERR="resuming"; fi
      if [ $VMSTATE == \"paused\" ]; then
       vboxmanage controlvm $VMNAME pause
       if [ $? -ne 0 ]; then ERR="pausing"; fi
      fi
     fi
  
   # Calculate duration
    duration=$SECONDS
    duration="Operation took $(($duration / 60)) minutes, $(($duration % 60)) seconds."
  
   # Notify the admin
    if [ "$ERR" == "nothing" ]; then
     MAILBODY="Virtual Machine $VMNAME was exported succesfully!"
     MAILBODY="$MAILBODY"$'\n'"$duration"
     MAILBODY="$MAILBODY"$'\n'"Export filesize: $FILESIZE"
     MAILSUBJECT="VM $VMNAME succesfully backed up"
    else
     MAILBODY="There was an error $ERR VM $VMNAME."
     if [ "$ERR" == "exporting" ]; then
      MAILBODY=$(echo $MAILBODY && cat export.log)
     fi
     MAILSUBJECT="Error exporting VM $VMNAME"
    fi
  
   # Send the mail
    echo "$MAILBODY" | mail -s "$MAILSUBJECT" $MYMAIL
  
   # Clean up
    if [ -e export.log ]; then rm export.log; fi
  
  done
  

  My HP ProLiant ML370 G4 exports a midsize Windows Server in about an hour. It exports a PfSense router installation in under three minutes. Your mileage may vary so best test the export time needed before taking the script in production.

  The web interface you see here is phpVirtualBox, a very handy piece of software to have on your VirtualBox server. Learn how to set it up.